Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Батерии и акумулатори

Електрическо и електронно оборудване

Гуми

Масла

Моторни превозни средства

Опаковки

Полимерни торбички