Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Финансов отчет за степента на изпълнението на утвърдените политики и програми по бюджета на РИОСВ-Смолян

2023

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие

2022

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие

2021

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие

2020

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие

2019

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие

2018

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие

2016

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-ро тримесечие

IV-ро тримесечие

2015

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие

2014

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие