Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2024г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2023г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2022г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2021г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2020 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2019 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2018 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2017 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2016 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2015 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2014 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2013 г.