Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Одобрени доклади за оценка на въздействие на инвестиционни предложения върху целите и предмета на опазване на защитени зони