Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.08.2009

Със заповед на министъра на околната среда и водите е обявена нова защитена местност „Пещера-Годумска дупка”. Защитената територия включва имоти в землището на град Неделино и е с площ 42 декара. Целта е да се опазят защитени растителни и животински видове, както и природни местообитания. В границите на защитената територия се забранява строителството на сгради, съоръжения и нови пътища с трайна настилка. Забранено е и благоустрояването на пещерата и използването и за складови помещения, приютяване на домашни животни и др. Допустимо е създаването на туристическа инфраструктура - екопътеки и посетителски - информационни центрове.

В срок от една година, границите на защитена местност „Годумска дупка” трябва да бъдат отразени с ясно видими и трайни знаци на терен.