Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

13.08.2009

РИОСВ-Смолян ще контролира улова на диви кози и транспортирането им до природен парк Витоша. Това се регламентира от разрешителното, издаденото от министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Разрешителното е в отговор на заявление на ДПП „Витоша”. Целта е да се подобри качеството и структурата на популацията на дивата коза в парка, чрез внасяне на видове от други райони.

Максимално от територията на инспекцията могат да бъдат уловени 4 екземпляра. Разрешителното влиза в сила на 15 септември и е валидно до 1 март 2010 година. Забранено е улавянето на женски кози с малки.