Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.03.2020

Министърът на околната среда и  водите издаде Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през календарната 2020 г. Режимът  на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществуваща заплаха за естественото им разпространение в природата.

През тази година са определени допустими за събиране количества от 11 билки (кг сухо тегло) от естествени  находища, извън територията на трите Национални парка. Към тях спадат лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и др.

На база издадената от министъра заповед РИОСВ – Смолян ще разпредели  допустимите за събиране количества билки. Разпределението на  квотите се осъществява след подадени от фирмите заявления за ползване на билки под специален режим. За 2020 година в екоинспекцията е получено едно заявление за събиране на цвят от Иглика (Primula veris L.).