Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.03.2020

РИОСВ - Смолян   призовава ползвателитe на административни услуги да ограничат посещенията си в сградата на инспекцията, като се възползват от възможността за заявяване на услуги по електронен път, на e-mail: [email protected] или чрез пощенски оператор.  Мерките са във връзка с недопускане на разпространението на  COVID-19, разписани от Националния оперативен щаб за превенция на коронавируса.

Всички бланки и формуляри, касаещи предлаганите от инспекцията административни услуги, гражданите могат да открият на адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9. При нужда от консултация по отношение на предлаганите от РИОСВ – Смолян услуги, гражданите могат да потърсят съдействие на телефон 0301/60-100.

Офисът за административно обслужване в сградата на РИОСВ – Смолян няма да преустановява своята дейност, като срещу разпространението на  COVID-19 са предприети необходимите мерки за дезинфекция и предотвратяване на струпвания на граждани в сградата .