Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.08.2009

52 проверки за използването на подземните богатства и опазване на земните недра, съгласно изискванията на екологичното законодателство извършиха експертите на РИОСВ-Смолян от началото на година до сега. Проверени са 4 площи за търсене и / или проучване и 10 находища за добив на подземни богатства, в които се извършва дейност. Експлоатираните находища са основно за добив на метални полезни изкопаеми - 7, 2 са за строителни, а едно е за скално-облицовъчни материали.

Проверено е как се изпълняват условията, заложени в решенията по ОВОС и дейностите предвидени в съгласуваните от РИОСВ годишни работни проекти. Няма констатирани нарушения на екологичното законодателство.