Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.03.2020

РИОСВ – Смолян започна процедура по обявяването на дърво от вида Орех  (Juglans regia) за защитено. Забележителното дърво се намира в землището на село Дрянка, община Баните и е на възраст около 100 години. То е с височина 18 метра и диаметър в основата 2,70 метра. Процедурата по обявяването на вековното дърво е  по предложение на собствениците на имота, в чиито граници се намира то.

След запознаване с предложението и  проверка  на терен, документите са изпратени до министъра на околната среда и водите за обявяването на дървото за вековно.