Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.06.2009

Проучват се възможностите за преместване на мечка с две малки мечета от района на село Мугла и разселването им в други райони. На този етап това е единствената възможна мярка, тъй като мечката е нападнала човек при реакция на защита на малките си. Затова мечката не може да се определи, като стръвница, а отстрел на мечка с малки е не е разрешено съгласно закона за биологичното разнообразие и подзаконовите му нормативни актове. МОСВ потърси съдействието на сдружение „За дива природа Балкани”, като техни представители в момента са на мястото на инцидента..

На територията на ДГС-Мугла щетите от мечка през тази година са значителни, но само върху пчелни кошери. Фактът, че проблемната мечка не може да се определи като стръвница е причината на този етап да се прибегне до това алтернативно решение.

До момента за нито една доказана мечка стръвница няма отказ от страна на министъра на околната среда и водите за отстрел.