Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.05.2009

РИОСВ-Смолян ще контролира събирането на материал от защитеното растение Родопски силивряк за създаване на генетична банка . Това се регламентира от разрешителното, издадено от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Разрешителното е в отговор на заявление на преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. От страна на РИОСВ ще се следи да не се допусне увреждане на местообитанията и намаляване на числеността на защитеното растение. От всяко находище е разрешено събирането само на 1 екземпляр.

Дейността трябва да се реализира до края на 2009 година.