Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

13.05.2009

Възстановителни дейности в резерват Амзово започнаха експерти от РИОСВ-Смолян. Първоначално са предприети мерки по подобряване на оградата на резервата и трайното му обозначаване на терен. Следващ етап е набелязване на мерки за предотвратяване на осушаването на блатото, намиращо се в резервата и възстановяване на защитения вид Блатен плаун, за чието опазване е обявена защитената територия.

Резерват Амзово е най-малкия смолянски резерват. Общата му площ е едва 3 декара и се намира в непосредствена близост до град Смолян. Поради естествени процеси, през последните години се наблюдава осушаване на намиращото се в него блато, което пък от своя страна е причина защитеният вид Блатен плаун да не е наблюдаван в защитената територия.