Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.08.2019

Експерти от РИОСВ – Смолян изпратиха за лечение птица от вида Обикновен мишелов (Buteo buteo). След получен сигнал за намерена граблива птица в безпомощно състояние, експерти са извършили първоначален оглед, при който по екземпляра не са открити видими външни наранявания. Птицата е изпратена за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Обикновенният мишелов  (Buteo buteo)  е защитен вид,  включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лева.