Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.01.2008

103 проверки за използването на подземните богатства и опазване на земните недра, съгласно изискванията на екологичното законодателство извършиха експертите на РИОСВ-Смолян през 2007 г. Проверени са всичките 12 находища за добив на подземни богатства, в които се извършва дейност. Експлоатираните находища са основно за добив на метални полезни изкопаеми - 8 , 3 са за строителни, а едно е за скално - облицовъчни материали.

Проверено е как се изпълняват условията, заложени в решенията по ОВОС и дейностите предвидени в съгласуваните от РИОСВ годишни работни проекти. Дадените през годината 24 предписания са изпълнени в срок. Няма констатирани нарушения на екологичното законодателство.