Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.04.2009

Поредният нарушител, изхвърлящ отпадъци на неразрешени места е разкрит от експерти на РИОСВ-Смолян. Това стана вчера, при проверка на инспекцията в населени места от общините Смолян и Рудозем. Констатирано беше изхвърляне на битови и строителни отпадъци по пътя от село Смилян за село Бяла река. На нарушителя е съставен акт и са дадени предписания за незабавното почистване на замърсените площи. Глобата, предвидена за това нарушение от 150 до 500 лева.

Засиленият контрол на инспекцията по недопускане на замърсявания на населените места и пътната мрежа ще продължи.