Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

13.04.2009

Получените координати от първата мечка с GPS-нашийник в Родопите доказват че тя е жива. След като сигналите се бяха загубили за почти 4 месеца, в края на миналата седмица отново се появиха. От оператора в Швеция на електронна поща в РИОСВ-Смолян се получиха множество съобщения - за целия период в който липсваше информация. Сред тях има само две съобщения с координати, като последното е от 11 април. Междувременно експерти от РИОСВ-Смолян обходиха терена, който се обитаваше от мечката и също засякоха сигнали от нашийника с антена.

Получената информация все още се анализира от експертите. Вероятно неизправност в нашийника или пребиваване на мечката в места без покритие на сателити / пещери, гъсти гори/ са причината съобщенията, в които има координати да са толкова малко. Пълното загубване на сигналите в края на ноември, специалистите свързват със зимния сън на мечката. След натрупване на повече данни, през следващите дни в по-голяма степен ще се изяснят обстоятелствата, а мониторинга на защитеният вид ще продължи.