Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.04.2019

Експерти от Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян провериха четири сигнала за щети от мечка през март. При направените проверки са установени щети върху три пчелина в землищата на село Митовска и село Леска, община Мадан и селскостопански животни в местност „Канарата“, землище на село Сливка, община Баните. При огледите е констатирано, че щетите са нанесени от кафява мечка.  Комисията е изготвила предложения за обезщетение на собствениците.

През този период на годината нападенията на мечки над селскостопански животни и пчелини се дължат на липсата на хранителна база и загуба на тегло на екземплярите през зимата.

РИОСВ – Смолян призовава стопаните на селскостопанско имущество да засилят превантивните мерки по опазване на животни и пчелини. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.

От началото на годината до момента на територията на инспекцията са регистрирани общо седем щети от кафява мечка.