Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.04.2009

Тенденция към използване на вещества с все по-малък озоноразрушаващ потенциал, отчита РИОСВ-Смолян. Данните са съгласно обобщените годишни отчети, които инспекцията изготвя ежегодно. На контрол и отчетност подлежат всички юридически лица с хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент. Те са задължени ежегодно да представят в РИОСВ-Смолян отчети на използваните от тях и налични на склад количества вещества нарушаващи озоновия слой.

Постепенно в сервизите започнаха да се използват хладилни агенти, които не съдържат озоноразрушаващи вещества, показват още проверките на инспекцията.

До момента експерти на РИОСВ-Смолян не са констатирали използването на озоноразрушаващи вещества забранени за внос.