Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.03.2009

Необходимо е да бъде увеличен капацитетът на депото за твърди битови отпадъци в Барутин. Това стана ясно на работна среща между РИОСВ-Смолян и кметовете на общините Доспат, Борино, Девин и Сатовча

В момента депото функционира, като регионално за общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча, така както е предвидено в Националната програма за управление на отпадъците. Въведено е в експлоатация през 2006 година, като тогава е изпълнен само един етап от предвидените по проекта строителни работи. Това е причината за бързото му запълване. Затова четирите общини се споразумяха да търсят финансиране за завършване, съгласно първоначалния проект, на депото в Барутин.