Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.02.2019

РИОСВ – Смолян организира две образователни инициативи по повод  „Световният ден на влажните зони - 2 февруари”. В рамките на тазгодишната кампания  пред ученици от VI ОУ „Иван Вазов“ в града беше представена презентация на тема „Влажни зони и климатични промени“. Учениците бяха запознати с ключовата роля на тези зони като решение срещу изменението на климата.

По-късно през деня експерти от инспекцията и ученици от ОУ „Стою Шишков“ Смолян ще  представят фотоизложба на тема: „Значение на влажните зони“.

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата. Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Темата за 2019 г. е. „Влажни зони и климатични промени“.

Снимка