Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.03.2009

Оперативен план за недопускане на пожари в резерватите ще изготвят експертите от РИОСВ-Смолян. Една от целите на плана е да се подобри координацията и да се осигури по-добро взаимодействие между РИОСВ, РСПБЗН, РДГ, ДГС и общините. Оперативния план трябва да е готов до 1 април, когато със заповед на министър Джевдет Чакъров е определено началото на пожароопасния сезон и ще са в сила до 30 октомври 2009 година.

За поредна година на кметовете на общини ще се дадат предписания да контролират за недопускане на паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви. Ще се търси съдействие от ръководствата на общините, където има резервати да се организират доброволни групи от местно население за гасене на пожари в защитени територии.