Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.12.2018

Четири дървета в землищата на селата Борино, Буйново и Кожари, община Борино  са обявени за вековни. Те са от видовете Бук (Fagus  sylvatica), Черен бор (Pinus nigra) и Смърч (Picea abies) са  на възраст между  100 и 300 години.  Букът в землището на село Буйново, община Борино е около 300 години с диаметър над 130 сантиметра.

Процедурата по обявяването им започна през месец септември тази година, след запознаване на РИОСВ - Смолян с предложението на Сдружение „Био-Б-Еко“ село Борино и  проверка на терен.

Според Закона за биологичното разнообразие се забранява изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековни дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние. Нарушителите носят административно-наказателна отговорност според действащото законодателство на България.

Снимки вековни дървета