Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.03.2009

Засилени проверки за недопускане на замърсявания с отпадъци започна РИОСВ-Смолян. Проверки се извършват ежеседмично и са на територията на всички общини, контролирани от инспекцията. Експертите констатират, че на отделни места има замърсявания, въпреки че в края на 2005 година бяха ликвидирани всички нерегламентирани сметища на територията на инспекцията.

Според експертите това се дължи на слаб контрол от страна на кметовете на населените места, на лошо разположение на съдовете за сметосъбиране, а така също и на активизиране на стари сметища, които в миналото са били запръстени. За да се разреши проблема, РИОСВ-Смолян предписа на кметовете на общини да предприемат спешни мерки за предотвратяване на замърсяванията с отпадъци. Ще се проведат и поредица от работни срещи между експертите на РИОСВ-Смолян и кметовете на населени места.