Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.03.2009

Птица от защитения вид горска улулица спасиха експерти от РИОСВ-Смолян. Това стана след подаден сигнал от ветеринарен лекар От първоначалния оглед е станало ясно, че птицата е със счупено крило.

Птицата е транспортираната до центъра за рехабилитация на защитени видове в Стара Загора, където се предприемат мерки за нейното укрепване. След подобрява на състоянието, птицата ще бъде върната в природата.

Горската улулица е защитен вид, съгласно закона за биологичното разнообразие. За улавяне, безпокойство или умъртвяване на защитени видове, санкцията е в размер на 3000 лв.