Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.09.2018

РИОСВ – Смолян стартира процедура по обявяването на четири  дървета на територията на община Борино за защитени. Дърветата са от вида Бук (Fagus  sylvatica), Черен бор (Pinus nigra) и Смърч (Picea abies). Един от буковете, намиращи в землището на село Буйново, община Борино е на възраст около 300 години и диаметър над 130 сантиметра.  Процедурата по обявяването им е по предложение от Сдружение „Био-Б-Еко“ село Борино.

След запознаване с предложението и  проверка  на терен, документите са изпратени до Министъра на околната среда и водите за обявяването на дърветата за вековни.

Снимка