Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.02.2009

Кметовете да засилят контрола за недопускане на изгаряне на гуми, обработени масла и синтетични материали, предписа РИОСВ-Смолян. Това се налага във връзка с отбелязването на християнския празник Сирни заговезни и традицията за палене на огньове. При горенето на гуми, обработени масла и синтетични материали те се превръщат в неорганизиран източник на вредни емисии в атмосферата, като се отделят въглероден окис, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксин, които са канцерогенни.

Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но са и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците. Предвидената глоба за физически лица е от 150 до 500 лв.