Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.01.2008

Обществено обсъждане на „План за действие за опазване на кафявата мечка в България” се проведе днес в РИОСВ-Смолян Проявата е организирана от инспекцията и Сдружение за дива природа „Балкани. Целта на плана е да покаже приоритетните мерки за опазване на кафявата мечка, ограничаване на бракониерството, а така също и предприемане на действия за намаляване на щетите, които тя нанася върху селскостопанското имущество. Основен проблем според авторите на документа е неточностите при определяне на реалният брой мечки в страната и в частност Родопите. Наличните данни по мнението на експертите са почти двойно завишени поради неколкократно преброяване на един екземпляр, което пък от своя страна се дължи на големите райони, които може да обитава една мечка. За отстраняване на този проблем в момента от Изпълнителната агенция по околна среда разработват национална система за мониторинг на защитения вид.

Участниците в работната среща се обединиха около становището, че опазването на мечката е комплексен проблем и решенията по него трябва да се вземат с консенсус.

Получените предложения от това общественото обсъждане ще бъдат разгледани на среща с представители на различни ведомства, имащи отношение по изготвянето на плана.