Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.08.2018

 В екоинспекцията  е получен сигнал от  служители на община Сатовча за млад екземпляр Бял щъркел (Ciconia ciconia), паднал от гнездо в центъра на селото. Експерти на РИОСВ – Смолян посетиха мястото и след първоначален оглед птицата ще бъде изпратена в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.  Щъркелът е без видими външни наранявания и след  пълното му възстановяване в центъра, ще бъде освободен за да отлети на юг с друго ято.

 

Белият щъркел е защитен вид на територията на цялата страна, включен в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр от животински вид от приложение №3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите.