Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.02.2009

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров е увеличена площта на природна забележителност „Буйновско ждрело”. Така общата площ на защитената територия става 7591,5 декара. Разширението включва имоти в землищата на селата Ягодина и Чала и е с площ 1505,5 декара. Целта е да се опазят забележителни природни образувания, защитени растителни и животински видове, както и природни местообитания и растителни съобщества.

В границите на защитената територия се забранява ново строителство, с изключение на посетителски и информационни центрове, екопътеки и съоръжения, необходими за поддържане на съществуващата пътна мрежа. В срок от една година, границите на защитената територия трябва да бъдат отразени с ясно видими и трайни знаци на терен.