Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.05.2018

РИОСВ – Смолян  проведе поредица от образователни инициативи по повод  Европейския ден на Натура 2000  - 21 май и Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Пред малките природолюбители от ОДЗ „Радост“ и първокласниците от VI ОУ Иван Вазов – Смолян експертите изнесоха открити уроци за богатата природа на Родопите.  Малчуганите научиха любопитни факти за видовете Родопски силивряк (Haberlea rhodopaensis) , Родопски крем (Lilium rhodopaeum)  и Кафявата мечка (Ursus arctos), Възпитаниците на ОУ Иван Вазов бяха пленени от красотата на защитените растения и  нарисуваха  някои от видовете.

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3