Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.01.2009

Почти 26 хиляди лева от продуктова такса са постъпили в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС / след проверки на РИОСВ-Смолян през 2008 година. Контролираните фирми през миналата година са били 148, като 48 от тях членуват в организации по оползотворяване на отпадъците от опаковки. От тях 55 са магазини, а 5 фирми пускат на пазара моторни превозни средства. Идентифицирана е една фирма, която произвежда електрическо и електронно оборудване и тя е член на организация по оползотворяване.

Към момента на територията на инспекцията няма идентифицирани производители и вносители на пневматични гуми, батерии и акумулатори и масла, които също трябва да заплащат продуктова такса съгласно закона за управление на отпадъците.