Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.01.2009

254 фирми трябва да представят в РИОСВ-Смолян отчети за дейностите си с отпадъци. Крайният срок за това е 31 март. Изискването е съгласно Закона за управление на отпадъците, като целта е контролирането им от тяхното образуването до обезвреждането им.

Задължението се отнася за лица и фирми, които образуват или осъществяват дейност с отпадъци на територията на РИОСВ-Смолян. Ако в законовите срокове те не представят отчети, ще бъдат санкционирани, като размера на глобата е от 1000 до 3000 лева.