Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.04.2018

С изработване на хранилки за птички и открит урок РИОСВ – Смолян отбеляза 1 април – Международен ден на птиците. По време на инициативата учениците  от ІІІ „г“ клас  на ОУ „Иван Вазов“ в Смолян бяха запознати с Големия синигер (Parus major), Домашното врабче (Passer domesticus), Горската зидарка (Sitta europaea)  и други видовете птици, които се срещат най-често в урбанизираните територии. С помощта на експерти от екоинспекцията  децата  сами изработиха хранилки за тях.

Международният ден на птиците се празнува по целия свят от 1906 г. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

Снимка 1

Снимка 2