Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.03.2018

РИОСВ – Смолян ще проведе открит урок пред ученици на 21 март по повод „Световният ден на водата“. Експерти на екоинспекцията ще обсъдят с учениците от VI ОУ „Иван Вазов“, Смолян темата „Какво знам за водата?“.

В Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – Филиал Смолян, както и в района на РИОСВ – Смолян на 22 март ще се раздават тематични брошури на гражданите. Те ще съдържат интересни факти за водата и ефективни начини за възобновяване на баланса във водния цикъл.

Световният ден на водата – 22 март се провежда всяка година, за да се фокусира вниманието върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е „Природата за водата“, която е насочена към прилагане на природосъобразни решения за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени през 21-ви век.