Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.03.2018

Регионална екоинспекция в Смолян започна преброяването на дивата балканска коза в Западните Родопи. Проучването за състоянието на защитения вид се извършва по Методика на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, в рамките на който експерти на инспекцията и горски служители обхождат предварително определени маршрути. На територията на екоинспекцията, такива маршрути са обособени в държавните ловни стопанства (ДГС) „Кормисош“ -  Лъки и „Извора“ - Девин. Освен в ловните стопанства, устойчиви и нарастващи популации на защитения вид се наблюдават и в Държавните горски стопанства в Хвойна, Смолян, Борино и Триград.

Едно от местообитанията на дива коза, които всяка година се наблюдават, се намира в района на туристическия маршрут „Каньона на водопадите“. Там  преминаващите туристи и при малко повече късмет могат да наблюдават „Властелина на скалите“. Данните от проучването показват, че на отделни места има и разселване на екземпляри към нови територии.

Балканската дива коза е подвид, разпространен в планините на Балканския полуостров. У нас се среща в скалните комплекси на Родопите, Рила, Пирин и Стара планина, на надморска височина от 600 до 2900 метра. Видът е обявен за защитен през 2007 г. с влизането на страната ни в ЕС. Включен е в Приложиние № 2 и Приложение № 4 на Директива 29/43 ЕЕС, Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на Република България  с природозащитен статус „застрашен“

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3