Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.01.2009

Град Неделино и околностите му са замърсени с битови и строителни отпадъци, показва проверка на РИОСВ-Смолян. Замърсени са бреговете на река Неделинска почти през цялото протежение на града. Над 3 километра, в ската под пътя на изхода на населеното място в посока село Старцево, също са разпилените отпадъци показват още проверките на инспекцията. Аналогично е състоянието и н село Дуня.

На кмета на община Неделино са дадени предписания спешно да предприеме мерки за почистване на замърсените площи. Предписано е и да завиши контрола и в случай че открие и други площи с изхвърлени отпадъци да организира и тяхното почистване.

РИОСВ-Смолян ще продължи засиленият контрол, като ще следи както за изпълнението на предписанията, така и за чистота в другите населени места в общината.