Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.02.2018

Сигнал за мъртво селскостопанско животно в района на местност „Лопуха“, землище на град Чепеларе провериха експерти от РИОСВ – Смолян.

При огледа експертите установиха, че на около 100 метра от овчарник, собственост на чепеларска фирма има убита една овца. Съдейки по следите открити по трупа и около него, експертите са категорични, че става въпрос за нападение от кафява мечка. Щетата е нанесена в близост до селскостопански постройки, но далеч от населени места.

Регистрираната щета от мечка върху селскостопанско имущество е първата за 2018 г. на територията на РИОСВ – Смолян, за която ще бъде изготвено предложение за обезщетение на собствениците.