Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.02.2018

РИОСВ – Смолян състави акт за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. След извършена проверка в мебелна работилница на ул. „Петко Славейков“  в  Смолян, във връзка с изпускане на наситен дим с жълт цвят и неприятна миризма, е установено, че в самоделна печка се извършва нерегламентирано изгаряне на парчета от ПДЧ плоскости. Проверяващите са съставили  Акт за установяване на административно нарушение за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

РИОСВ – Смолян извършва контрол на промишлени предприятия за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. В случаите на неорганизирано изпускане в атмосферния въздух на емисии от бита, трябва да се сезират и регионалните структури на МВР и общината.