Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.01.2009

Тенденцията за увеличен интерес към информация за състоянието на околната среда е продължила и през 2008 година, показва отчет на РИОСВ-Смолян. Ежегодно по темата се интересуват над 500 души. Най-често за екологичното състояние в района питат ученици и студенти, но все повече зачестяват и въпросите от срана на местния туристически бизнес. Собственици на имоти, попадащи в НAТУРА 2000 също често се интересуват за възможностите, произтичащи от това.

Въпреки големият обществен интерес към състоянието на околната среда, писмените заявления за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян за миналата година са само седем.