Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

13.12.2017

След сигнал за задимяване на улица „Петър Берон“ в  Смолян, екип на РИОСВ  извърши незабавна проверка. В сервиз за смяна на автомобилни гуми е установено нерегламентирано изгаряне на кабелни проводници.  Проверяващите са съставили  Акт за установяване на административно нарушение за неорганизирано изпускане на отпадъчни газове в атмосферата.

РИОСВ – Смолян извършва контрол на промишлени предприятия за изпусканите  отпадъчни газове от горивни процеси, влияещи на качеството на атмосферния въздух.  В случаите на неорганизирано изпускане в атмосферния въздух на емисии от бита, трябва да се сезират и регионалните структури на МВР и общината.