Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.12.2008

РИОСВ-Смолян ще контролира улова на 2 диви кози, които ще се транспортират до Сърбия. Това се регламентира от разрешителното, издаденото от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Целта е да се възстановят местообитанията на дивата коза в планината Столови, намираща се в Сърбия.

Уловът следва да се извърши на територията на държавно ловно стопанство „Извора”. Разрешителното е валидно до 15 януари 2009 година. Забранено е улавянето на женски кози с малки. Трябва да бъдат уловени една женска и една мъжка коза, като се забранява улавянето на женски кози-майки.