Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.11.2017

За повишаване на информираността за намаляване на отпадъците, РИОСВ – Смолян организира с обществеността разнообразни инициативи, включващи среща-дискусия на тема: „Разделното събиране на отпадъци и повторната им употреба – гаранция за по-добър живот“. В няколко търговски обекта на територията на Смолян бяха раздадени рекламни материали, осведомяващи гражданите за ползите от разделното събиране на отпадъци.

В рамките на тазгодишната кампания  партньорите на РИОСВ – Смолян получиха екоторбички. С това екоинспекцията настоява гражданите да дадат свой принос за намаляването на отпадъци като при пазаруване носят торбичка за многократно използване. 

Снимка 1

Снимка 2