Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.12.2008

На 31 декември изтича крайният срок, в който фирмите могат да заявят намерение за изкупуване на билки под ограничителен режим. До момента в РИОСВ-Смолян няма постъпили заявления за тази дейност.

През 2008 година РКС имаше разрешително за изкупуване на цвят лечебна иглика. Проверките на РИОСВ-Смолян, показват че изкупените количества са значително по-малки от разрешените. Проверките, извършени от инспекцията не показват нарушения при събирането, изкупуването и съхранението на лечебни растения. Естествените находища на лечебните растения са в много добро състояние, което е предпоставка РИОСВ-Смолян да предложи на МОСВ и през 2009 година да се отпуснат квоти за лечебни растения под ограничителен режим.