Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.01.2008

Всички фирми, които произвеждат, внасят, пускат на пазара или използват химични вещества могат да получат ръководства с инструкции за регистрация съгласно новият регламент на Европейския съюз REACH от РИОСВ-Смолян.

Инспекцията ще предостави на заинтересованите лица „Ръководство за обмен на данни” (предварителна регистрация) и „Ръководство за регистрация”. В първото са изяснени механизмите за обмен на данни за въведени и невъведени вещества по REACH, а второто дава информация, кога и как да се регистрира едно вещество.

От тази година започва предварителната регистрация на химични вещества по новият европейски регламент REACH (Регистрация, Оценка, Разрешаване и Ограничаване на употребата на химични вещества), който влезе в сила от 1 юни 2007 година. Според изискванията му от 1 юни до 1 декември 2008 година всеки, който произвежда или внася такива вещества в количества равни или по-големи от един тон годишно следва да извърши предварителна регистрация в Европейската агенция по химикали в Хелзинки. Фирмите трябва да установят, кои от химичните вещества в самостоятелен вид, препарати или изделия подлежат на регистрация.

Целта на регламента REACH е опазване на човешкото здраве и околната среда.