Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.10.2017

В екоинспекцията е получен сигнал за влязла през комин граблива птица в почивна база в к.к. „Пампорово“. Експертите  от РИОСВ – Смолян улавят птицата и установяват, че е от вида горска улулица (Strix aluco). Видът е включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Горската улулица е била в добро състояние и с възможност да лети. Освободена е от експертите  в  местността „Райковски ливади“ на курортния комплекс. 

Горската  улулица (Strix aluco) е сравнително едра сова, разпространена в цялата страна. През зимата посещава изкуствени насаждения, паркове, градини и населени места.

РИОСВ – Смолян припомня, че при намиране на птица или животно от защитен вид в безпомощно състояние,  гражданите могат да подадат сигнал на „зеления“ телефон на инспекцията за предприемане на действия.