Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.08.2017

 

 

От началото на август “Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян е проверила тринадесет сигнала за щети от мечки.  В местността „Чаирски езера“  в землище на село Триград са проверени 2 сигнала за нападение над селскостопански животни. Констатирани са щети върху 9 животни - седем овце и двe телета.  На стопаните е препоръчано да завишават  контрола по опазване на стадата и да поставят електропастири.

Установени са щети и  върху седем  кошера  в землищата на селата Оряховец, Баните и Брезе в общините Баните и Девин.

 

При проверка на един от сигналите е установено, че щетата не е нанесена от кафява мечка.

 

Комисия ще изготви предложения за обезщетяване на собствениците.