Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.08.2017

Замърсяване със строителни отпадъци на площ около 10 квадратни метра в района на село Бостина констатираха експерти на РИОСВ – Смолян. Екоинспекцията се самосезира след публикация в електронно издание за сигнал на гражданин за замърсяването и направи проверка на място. На базата на получения снимков материал е поискана информация за притежателя на автомобила, от който са били изхвърлени отпадъците. След като бъде открит извършителят, ще му бъдат дадени предписания за почистване на замърсената площ, както и ще се предприемат административно-наказателни мерки. 

РИОСВ – Смолян проверява постъпилите сигнали на граждани, когато те са от нейната компетентност. Екоинспекцията реагира на тези сигнали и в почивни дни, затова напомня, че за ефективен контрол навременното и точно  подаване на сигнала е важно. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е нарушение на екологичното законодателство, а предвидената санкция за физически лица е в размер до 1000 лв. Когато замърсяването е в рамките на регулацията, компетентен за вземане на отношение е кметът на населеното място.