Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.11.2008

12 проекта на общини на територията на РИОСВ-Смолян са одобрени по оперативна програма „Околна среда”. Сред тях са 7 проекта на общини за техническа помощ за води и 5 проекта за техническа помощ за отпадъци. 2 от проектите са на територията на община Лъки, останалите са в област Смолян.

Проектите за води са свързани с проектиране на воден цикъл по населени места и общински центрове. Чрез проектите по отпадъци ще бъдат ликвидирани стари общински сметища и ще се реализира сепариране и компостиране на биоразградими отпадъци.