Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.07.2017

Директорът на РИОСВ – Смолян Екатерина Гаджева участва днес в среща в Ардино.  В един от най-силно засегнатите от съхнене райони с изкуствено създадени иглолистни гори, зам.-министърът на земеделието и храните Атанас Добрев, учени от Института по гората, представители на Изпълнителната агенция по горите, експерти от Южното централно държавно предприятие в Смолян и други институции, набелязаха спешни мерки за  борба с короядите, нанасящи огромни по мащаб повреди в района на Западните Родопи.

Във връзка с необходимостта от незабавно извеждане на санитарни и принудителни сечи в засегнатите от съхнене, корояди и природни бедствия гори, от началото на годината в РИОСВ – Смолян са постъпилите над 200 план-извлечения от физически и юридически лица, разглеждани във възможно най-кратки срокове.